PRIS TILSTANDSRAPPORTER

TILSTANDSRAPPORTER

Prisliste pr. 01. JULI 2021.


Priser for parcel-, række-, kæde- eller dobbelthuse:Under 100 m²:


4.700,00 kr. ( inkl. 1 genbesigtigelse til 1000, 00 kr.) 

Pakkepris 10.100,00- kr.100 - 199 m²:


5.400,00 kr. (inkl.1 genbesigtigelse til 1000,00 kr.) 

Pakkepris 11.400,- kr.200 - 299 m²:


5.800,00 kr. (inkl. 1 genbesigtigelse til 1000,00 kr.) 

Pakkepris 11.900,- kr.Over 299 m²:


Pris efter aftaleSommerhuse 0 - 200 m²:


4.500,00 kr. (inkl. 1 genbesigtigelse til 1000, 00 kr.) + elrapport (1.600 / 1.900 kr.).Ejerlejligheder & Fælleseje:


4.700,00 kr. + 4.500,00 kr. (+ evt. elrapport).Nedlagte landbrugsejendomme/erhvervsejndomme:

 

Pris efter aftale.Byggeteknisk gennemgang:


Pris efter aftale.Rådgivning ved huskøb:


Pris efter aftale.Revision af tilstandsrapport:


Pris efter aftale.El-rapport:


0 - 99 m2:  1.600,- kr     100 - 199 m2:  1.900,- kr      200 - 299 m2: 2.100,- kr  Over 299 m2 pris efter aftale.


Arealer for el-rapporter beregnes ud fra samlet bygningsarealer af bygninger hvori der er el-installationer.PAKKEPRIS ER PRIS PÅ TILSTANDSRAPPORT, EL-RAPPORT OG ENERGIMÆRKE.


HVIS DET ØNSKES, REKVIRERER VI GRATIS TILBUD  PÅ EJERSKIFTEFORSIKRING.Priser på tilstandsrapporter og energimærke beregnes ud fra ejendommens samlede opvarmet- / boligareal + evt. udhuse udover 1 garage eller carport og 1 udhus (2 mindre bygninger).


1. genbesigtigelse er inkluderet i priserne (skal være bestilt senest 1 månede efter rapportens udløb)  Ved genbesigtigelse betales der ikke for udarbejdelse af tilstandsrapporten, men der betalet et gebyr på 1000,00 kr. til dækning af forsikring, afgift til staten, og kørsel.


Alle priser er inkl. moms, forsikring og gebyr til staten.


Faktura på tilstandsrapporten/El-rapport/energimærke sendes direkte til sælger med betalingsfrist på 8 dage netto.


Priser på rapporter reguleres, hvis gebyrer til staten ændres.Tilstandsrapport:


En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand – og ikke et nyt hus. Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.


Man kan få lavet en tilstandsrapport både på et hus, sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, at det sker ved salg af lejligheder. Når der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejerlejlighed, skal der nemlig samtidig udarbejdes en tilstandsrapport på fællesejet til lejligheden. Ellers er rapporten ikke gyldig. Dette er ofte meget dyrt og derfor er der mange sælgere af ejerlejligheder, der vælger tilstandsrapporten fra.


Hvorfor er en tilstandsrapport en god ide?


Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det.


Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du


    får lavet en tilstandsrapport,

    giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og

    skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.


Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.


Pas på! Hvis en køber byder uden at have set tilstandsrapporten.


Du skal give tilstandsrapporten og tilbudet om ejerskifteforsikring til køber, INDEN han afgiver tilbud på boligen. Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke! Hvis en køber giver tilbud på boligen uden at have set tilstandsrapporten, skal du derfor af princip afvise tilbudet. Derefter skal du sende tilstandsrapporten plus tilbud om ejerskifteforsikring til køber og bede ham om at komme med sit tilbud igen.


Hvem skal bestille tilstandsrapporten?


Det er dig selvog ikke ejendomsmægleren – der bestiller et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. Du skal også betale for tilstandsrapporten. Prisen ligger fra 4.600 til 8.000 kr. afhængig af boligens samlede areal og alder. Hvis der allerede er en tilstandsrapport, som er under 6 måneder gammel, kan du bruge den. Hvis den er ældre end 6 måneder, kan du få den fornyet for et mindre beløb. Starttidspunktet for en tilstandsrapport er den dag den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter syn.


Adgang til alle bygninger og bygningsdele.


Hvis du med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber.


Du skal sørge for, at den bygningssagkyndige får adgang til hele ejendommen – også loftrum, kælder, krybekælder, udhuse og så videre. Hvis ikke den bygningssagkyndige har tilstrækkelig adgang, skal han angive bygningsdelen som “utilgængelig”. Det kan skabe usikkerhed hos potentielle købere. Det kan også betyde, at salgsprisen bliver lavere, fordi der mangler oplysninger, som en køber helt naturligt vil sikre sig en dækning af.


Du skal udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige.
© 2009 AN Boligtjek s.m.b.a. | Drosselvej 1 | 9600 Aars | TLF:  28 90 27 87 | info@an-boligtjek.dk