P R I S E R

ENERGIMÆRKER (EM) - TILSTANDSRAPPORTER (TR) & ELRAPPORTER (ER).

Prisliste pr. 01.JANUAR 2024


Priser for parcel-, række-, kæde- eller dobbelthuse:Under 100 m²


EM 4.300,00 kr. / TR 4.700,00 kr / ER 1.600,00 kr  -  Pakkepris 10.100,- kr. (EM 4.050 - TR 4.450 - ER 1.600)100 - 199 m²


EM 4.600,00 kr. / TR 5.400,00 kr / ER 1.900,00 kr  -  Pakkepris 11.400,- kr.  (EM 4.350 - TR 5.150 - ER 1.900)200 - 299 m²


EM 4.800,00 kr. / TR 5.800,00 kr / ER 2.100,00 kr -  Pakkepris 11.900,- kr. (EM 4.550 - TR 5.550 - ER 2.100)Over 299 m²


Pris efter aftale.Sommerhuse


EM 4.100,00 kr. (Nye huse)  / TR 4.700,00 kr / ER 1.900,00 kr.AUTOMATMÆRKER


Iht. gældende officielle prisliste


Nedlagt lanbrug, erhvervsejndomme & ejerlejligheder

Pris efter aftale.


PAKKEPRIS ER PRIS PÅ SAMLET BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORT, EL-RAPPORT OG ENERGIMÆRKE.PRIS FOR 1. GENBESIGTIGELSE AF TILSTANDSRAPPORT EFTER 6 MDR. ER 1.500,00 KR.

GENBESIGTIGELSEN SKAL VÆRE BESTILT SENEST 1 MDR. EFTER RAPPORTENS UDLØBSDATO.Priser på rapporter reguleres, hvis gebyrer til staten ændres.


Priser på energimærke beregnes ud fra ejendommens samlede opvarmet- /boligareal. Priser på elrapporte beregnes efter samlet bygningsareal med elinstallationer. Priser på tilstandsrapporter beregnes efter samlet boligareal og samlet areal af øvrige bygninger udover 1 garage/carport og 1 mindre udhus.


Alle priser er inkl. moms, forsikring og gebyr til staten.


Tilstandsrapport, elrapport, og energimærke faktureres hver for sig, og sendes direkte til sælger med betalingsfrist på 8 dage netto.


Energimærkning:


Når en ejndom sælges, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.


Energimærkningen består af to dele:


1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen – for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

2. et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.


Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller termovinduer.


Energimærkningens gyldighed:


En energimærkning af en helårsbolig gælder i 10 år og må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for gyldighedsperioden.Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.


Hvilke bygninger skal energimærkes?


De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også nye sommerhuse og nybygninger. Fra den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler.


Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.


 tilbygninger, kolonihavehuse, garager, carporte, udhuse,

 fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2.

 Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg


Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig. Det er dog muligt at lave en fælles energimærkning af f.eks. række-, kæde- og dobbelthuse.


Hvem foretager energimærkningen?


Energimærkningen skal foretages af en beskikket energikonsulent. Energikonsulenten er ekspert i energi og godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.


Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Hvis boligen af en eller anden grund ikke er blevet energimærket inden handlen, kan køber inden for en rimelig frist – dvs. normalt mellem 6 og 12 måneder efter handlen er indgået – kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.
© 2009 AN Boligtjek s.m.b.a. | Drosselvej 1 | 9600 Aars | TLF:  28 90 27 87 | info@an-boligtjek.dk

© 2009 AN Boligtjek s.m.b.a. | Drosselvej 1 | 9600 Aars | TLF: 28 90 27 87 | info@an-boligtjek.dk